H-P: 10:00-18:00, Sz-V: 10:00-16:00 +36 30 999 99 55

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a házon belül, és a házon kívüli munkálatokra vonatkozó ajánlatkérés, szerződéskötés, illetve a szerződés teljesítése során az Ön személyes adatainak kezeléséről Horváth Emil egyéni vállalkozó – emilsegit.hu (a továbbiakban: adatkezelő) tájékoztatást adjon.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbiakra terjed ki:

 • Ajánlatkérés ház körüli, és házon belüli munkákra vonatkozóan

 • Ház körüli, és házon belüli munkákra vonatkozó szerződés megkötése és teljesítése

 • Harmadik személyek, mint kapcsolattartók személyes adatainak kezelése a fentiekhez kapcsolódóan

I. Az adatkezelő

Személyes adatainak kezelője (a továbbiakban: adatkezelő): Horváth Emil egyéni vállalkozó

székhely: 2519 Piliscsév, Temető utca 33.

telefon: +36 30 999 99 55

személyes ügyfélszolgálat: Nincs

weboldal: https://emilsegit.hu

e-mail: emil [kukac] emilsegit.hu

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

Név: C-Host Kft.

Levelezési cím: H-1115 Budapest, Halmi út 29.

E-mail cím: info [kukac] nhely.hu

Telefonszám: +36-1-445-2040

II. Adatkezelések

1. AJÁNLATKÉRÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

Írásbeli ajánlatkérésre a https://emilsegit.hu oldalon az „árajánlat” menüpont alatti űrlapon vagy az info [kukac] emilsegit.hu email címen van lehetőség. Amennyiben Ön az „árajánlat” űrlapon hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a szolgáltatásaihoz kapcsolódó további ajánlatokkal keresse meg, úgy hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, azonban a visszavonás nem érinti a visszavonást megelőző adatkezeléseket.

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

ajánlatadás,

azonosítás,

kapcsolattartás,

szerződés

előkészítése

Saját nevében eljáró ajánlatkérő esetén:

az adatkezelés az

Ön kérésére történő lépések megtételéhez

szükséges (GDPR 6.

cikk (1) b) szerződéses

adatkezelés)

Más természetes vagy jogi személy képviseletében

eljáró ajánlatkérő esetén:

az adatkezelő jogos érdeke

név, telefonszám, email

cím

címe, alaprajza, tervrajza, vázlata.

név, telefonszám, email

cím

Szerződéskötés elmaradása esetén

az ajánlati kötöttség

időtartamának lejárata, vagyis az ajánlat elküldésétől számított 90 nap, vagy amennyiben

az ajánlat elküldését

követően az EURO/HUF árfolyam 10%-os vagy annál nagyobb mértékű

elmozdulást mutat (amely az ajánlati kötöttség megszüntetését jelenti), úgy eddig az időpontig.

Személyes adatait nem köteles megadni, azonban az adatok megadásának elmaradása esetén az adatkezelő nem tud Önnek ajánlatot adni. Amennyiben Ön hozzájárulását adta személyes adatainak további ajánlatadáshoz történő felhasználásához, úgy személyes adatait a hozzájárulása visszavonásáig kezeljük.

2. MUNKÁK SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

Az adatkezelés célja

A kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

szerződő azonosítása

esetén

– név

– anyja neve

– születési hely, idő

– lakcím

– ajánlati szám

– szerződésszám

az adatkezelés az Önnel kötött megbízási szerződés teljesítéséhez

szükséges (GDPR 6. cikk (1) b))

Személyes adatait a megbízási szerződés

megszűnését követő 5 évig kezeljük

szerződővel történő

kapcsolattartás

– név

– telefonszám

az adatkezelés az Önnel kötött megbízási szerződés

teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b))

Személyes adatait a

megbízási szerződés

megszűnését követő 5 évig kezeljük

telepítési szerződés

teljesítése

– védett objektum neve,

címe

az adatkezelés az Önnel kötött telepítési szerződés teljesítéséhez

szükséges (GDPR 6. cikk (1) b))

Személyes adatait a

telepítési szerződés

megszűnését követő 5 évig kezeljük

számlázás

– számlázási név, cím

– fizető kód

– cím

– e-mail cím (e-számla

esetén)

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

Számla kiállításától számított 8 év

követelés behajtása

név

– anyja neve

– születési hely, idő

– lakcím

– tartozás összege, jogcíme

– telefonszám

– védett objektum címe

az adatkezelés az Önnel kötött megbízási szerződés teljesítéséhez

szükséges (GDPR 6. cikk (1) b))

Személyes adatait a

megbízási szerződés

megszűnését követő 5 évig kezeljük

Fentiekben felsorolt személyes adatainak megadása a megbízási szerződés megkötésének előfeltétele, azok hiányában megbízási szerződés kötésére nem kerülhet sor.

3. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE

Szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel ügyfélszolgálatunkhoz tud írásban vagy telefonon fordulni. Amennyiben írásban fordul hozzánk, úgy az Ön által feltett kérdések, észrevételek megválaszolása, kezelése céljából az alábbi adatait kezeljük a hozzájárulása alapján:

 • név;

 • telefonszám;

 • e- mail cím;

 • üzenetben megadott egyéb személyes adatok.

Személyes adatait a megkereséstől számított 5 évig kezeljük. Hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, azonban a visszavonás nem érinti a visszavonást megelőző adatkezeléseket.

Szolgáltatásainkkal kapcsolatban telefonon a +36 30 999 99 55-ös számon tud ügyfélszolgálatunkhoz fordulni.

4. PANASZKEZELÉS ÜGYFELEINK RÉSZÉRE

Amennyiben a szolgáltatásainkkal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az alábbi személyes adatait kezeljük a szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése céljából a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján:

 • név;

 • telefonszám;

 • e- mail cím;

 • cím;

 • az Ön által megadott egyéb személyes adatok.

Személyes adatait a panasz felvételétől számított 5 évig kezeljük. Fentiekben felsorolt személyes adatainak megadása a panaszkezelés előfeltétele, azok hiányában az adatkezelőnek nem áll módjában a panaszokat kezelni.

5. MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉS

Az Ön hozzájárulása esetén az adatkezelő marketing célú megkereséseket küld az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül. Választása szerint az alábbi személyes adatait kezeljük:

telefonszám, e-mail cím, levelezési cím.

Az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, azonban a visszavonás nem érinti a visszavonást megelőző adatkezeléseket.

6. HARMADIK SZEMÉLYEK, MINT KAPCSOLATTARTÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Amennyiben Ügyfelünk nem saját magát kívánja megadni szerződéses kapcsolattartónak, úgy egy harmadik személyt jelöl meg a telepítési szerződésben ebből a célból. Az adatkezelő a harmadik személy kapcsolattartó személyes adatait az Ügyfél és az adatkezelő között létrejött telepítési szerződés teljesítése keretében kezeli. A harmadik személy kapcsolattartó személyes adatait az Ügyfél adja át az adatkezelő részére a lenti célokból (személyes adatok forrása).

Az Ügyfél kötelezettsége, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakról a harmadik személy kapcsolattartót megfelelően, teljes terjedelemben, igazolható módon tájékoztassa. Az Ügyfél az adatkezelő telepítési szerződésekre is irányadó általános szerződési feltételeiben szavatosságot vállal arra, hogy a harmadik személyeket tájékoztatja a személyes adataik adatkezelő részére történő továbbításáról, a rájuk irányadó adatkezelésekről, illetve az adatkezelő irányadó adatkezelési tájékoztatójának elérhetőségéről.

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

megbízási szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartás

az adatkezelő megbízási szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke

Kapcsolattartó neve, telefonszáma

a szerződő utasításának megfelelő időpont, de legfeljebb a megbízási munkálatok elvégzését követő 1 év

Az adatkezelő rögzíti, hogy érdekmérlegelés körében megállapította, hogy jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez a harmadik személy kapcsolattartó személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel az a megbízási teljesítéséhez szükséges és arányos korlátozás.

A harmadik személy kapcsolattartókat megilleti a tiltakozás joga ezen adatkezelés ellen.

7. A COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

employee_login_last_email Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig.

Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.

come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

III. Adatbiztonság, hozzáférés a személyes adatokhoz

Az adatkezelő minden ésszerű lépést megtett annak érdekében, hogy fizikai, technikai és szabályozási biztonsági intézkedéseket tartson fenn. Ezek a biztonsági intézkedések védelmet nyújtanak elvesztés, illetéktelen hozzáférés, másolás, módosítás vagy közzététel ellen.

Személyes adataihoz kizárólag a telepítési szerződés teljesítésében részt vevő munkatársak, valamint a jelen tájékoztatóban megadott egyéb személyek rendelkeznek hozzáféréssel.

Adatfeldolgozók és adattovábbítás

Az adatkezelő a telepítési szerződés teljesítése keretében a telepítéssel/hibajavítással más vállalkozásokat bízhat meg. Amennyiben a telepítést/hibajavítást az Ön részére az adatkezelőtől eltérő más vállalkozás végzi, ez a vállalkozás az Ön személyes adatainak kezelése során adatfeldolgozóként jár el. Az adatkezelő az adatok adatfeldolgozónak való átadása előtt az adatfeldolgozó személyéről minden esetben írásos tájékoztatást ad. Az adatkezelő a felmérésben esetlegesen résztvevő adatfeldolgozók nevét és elérhetőségét az Ön részére a elküldi.

 • A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁRA IRÁNYULÓ ADATFELDOLGOZÁS

Az adatfeldolgozó megnevezése: Nethely Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telefonszám: +36-1-445-2040

E-mail cím: info [kukac] nhely.hu

Székhely: H-1115 Budapest, Halmi út 29.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 • KÖNYVELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatfeldolgozó megnevezése: Audit Digit System Kft

Az adatfeldolgozó székhelye: 1139 Budapest Csongor utca 7C. 4/43.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-783-28-43

Az adatfeldolgozó e-mail címe: iroda [kukac] adskonyveles.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 • SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATFELDOLGOZÁS

Az adatfeldolgozó megnevezése: Octonull Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:

Az adatfeldolgozó e-mail címe: hello [kukac] billingo.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

IV. Az Ön személyes adatokkal összefüggő jogai

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy milyen személyes adatát, milyen jogalapon, milyen céllal, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli az adatkezelő, továbbá, hogy kinek, mikor és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az adatkezelő kérésére személyes adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Helyesbítéshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve – figyelembe véve az adatkezelés célját – azok kiegészítését kérje. Az adatkezelő legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti a kérést, és erről Önt a megadott elérhetőségeken értesíti, amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát.

Korlátozáshoz való jog.

Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását az adatok pontosságának vitatása esetén; jogellenes adatkezelés esetén; jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme érdekében; valamint az adatkezelés elleni tiltakozás esetén. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve

valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Törléshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; Ön visszavonta az adatkezeléshez való hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az adatkezelő jogellenesen kezelte; vagy jogi kötelezettség teljesítése esetén, az okok alapos mérlegelését követően.

Tiltakozáshoz való jog.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozhatósághoz való jog; automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást.

Az adatkezelő adatkezelései során nem valósul meg olyan adatkezelés, amely adathordozhatóság biztosítását tenné szükségessé, vagy amely során automatizált döntéshozatal valósulna meg.

Adattovábbítás harmadik országba.

Az adatkezelő nem továbbít személyes adatokat az Európai Unión kívülre.

Kérelem benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók.

Ön az adatkezelő fent megjelölt elérhetőségein, írásban terjesztheti elő kérelmét. Az érintetti jogok gyakorlásának minden esetben előfeltétele az Ön megfelelő azonosítása mások jogainak védelme érdekében. Amennyiben az Ön személyazonosságát nem sikerült kétséget kizáróan megállapítani, a kért adatokat nem áll módunkban a rendelkezésére bocsátani, illetve az Ön által kért műveleteket végrehajtani. Az Ön személyazonosságának ellenőrzése nem érinti az általános kérdésekre vonatkozó érdeklődést.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást nyújt. Az adatkezelő az érintetti kéréseket térítésmentesen biztosítja, kivéve, ha túlzó, egyértelműen megalapozatlan vagy ismétlődő a kérés, amely esetben díj számítható fel vagy megtagadható a kérés teljesítése.

Az Ön jogérvényesítési lehetőségei.

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, vagy az adatkezelő megsértette az Ön jogait, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogosult bejelentést tenni vagy – választása szerint – az adatkezelő székhelye vagy az Ön lakóhelye/tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

Hatályos 2023. Január 05. napjától